Nung hoàn toàn 37 5 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hoàn toàn 37,5 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hoàn toàn 37,5 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg(NO3)2, Al, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 trong bình kín, không có không khí thu được 8,96 lít một chất khí duy nhất, và chất rắn Y gồm Al2O3, CuO,MgO, Fe2O3. Hòa tan hết 37,5 gam X trong 440ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối có khối lượng là m gam. Z tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch NaOH 1M, thu được kết tủa T và 0,01 mol khí thoát ra. Lọc kết tủa T, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn. Giá trị m là: A. 47,72 B. 53,92 C. 54,12 D. 57,22

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Em quan sát lại cách ghi đề và tiêu đề như đã sửa ở trên. Z chứa cả Fe2+ và Fe3+. H+, NO3- dư thì ra Fe3+. Em không thấy căn cứ nào trong đề để kết luận có H+, NO3- dư thì tạo 2 ion.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP