Cho bột Fe đến dư vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho bột Fe đến dư và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho bột Fe đến dư vào dung dịch AgNO3, thu được dung dịch X. Trong các chất sau: Cl2, Cu, Fe, HCl, NaNO3, NaOH; số chất tác dụng được với dung dịch X là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Fe dư nên X chứa Fe(NO3)2. Các phản ứng: Fe2+ + Cl2 —> Fe3+ + Cl- Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O Fe2+ + OH- —> Fe(OH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP