Hỗn hợp T gồm 2 ancol no hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 2 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 2 ancol no, hở, đơn chức X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 11,0 gam T với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp các chất cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete (có khối lượng 4,24 gam) và 1 lượng dư ancol. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 13,44 lít O2 (điều kiện chuẩn). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X là A. 40% B. 45% C. 60% D. 55%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T dạng CnH2n+2O, đốt Z tốn O2 giống đốt T nên: CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O 0,4/n……………….0,6 —> MT = 14n + 18 = 11n/0,4 —> n = 4/3 —> T gồm CH3OH (0,2) và C2H5OH (0,1) Đặt u, v là số mol CH3OH và C2H5OH phản ứng. —> u + v = 0,08.2 Bảo toàn khối lượng: 32u + 46v = 4,24 + 0,08.18 —> u = 0,12 và v = 0,04 —> Hiệu suất tạo ete của CH3OH = 0,12/0,2 = 60%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP