Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X (gồm axit hữu cơ đơn chức, metanol và este tạo bởi axit trên với metanol) thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 1,35 gam H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với 15ml dung dịch NaOH 1,5M thu được 0,72 gam CH3OH. Công thức của este là A. CH3COOCH3 B. C3H5COOCH3 C. C2H3COOCH3 D.C2H5COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Este = Axit + Ancol – H2O x………………………… -x Quy đổi X thành CnH2n+2-2kO2 (0,0225 mol), CH3OH (0,0225 mol) và H2O (-x mol) nCO2 = 0,0225n + 0,0225 = 0,09 —> n = 3 nH2O = 0,0225(n + 1 – k) + 0,0225.2 – x = 0,075 —> 0,0225k + x = 0,06 Do 0 < x < 0,0225 nên k = 2 là nghiệm duy nhất. —> Axit là CH2=CH-COOH Este: CH2=CH-COOCH3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP