Đốt cháy hỗn hợp X chứa một ankan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hỗn hợp X c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hỗn hợp X chứa một ankan, một anken và một ankin, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 45,31 gam kết tủa; đồng thời khối lượng dung dịch giảm 29,97 gam. Mặt khác đun nóng hỗn hợp X trên với 0,05 mol H2 (Ni, t°) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 5,375. Dẫn toàn bộ Y lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư ) thu được m1gam kết tủa; bình (2) đựng Br2 dư dư thấy khối lượng bình tăng m2 gam. Khí thoát ra khỏi bình chứa 2 hyđrocacbon kế tiếp có thể tích là 2,688 lít (đktc). Tổng giá trị m1 và m2 là. A. 3,12 gam B. 2,96 gam C. 3,24 gam D. 2,82 gam Duong Anh Thu trả lời 11.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nBaCO3 = 0,23 Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = -29,97 —> nH2O = 0,29 —> mX = mC + mH = 3,34 —> mY = mX + mH2 = 3,44 MY = 21,5 —> nY = 0,16 —> nX = 0,16 Do MY = 21,5 —> Khí thoát ra khỏi bình Br2 là CH4 và C2H6 —> X chứa CH4 (x), C2H4 (y) và C2H2 (z) nX = x + y + z = 0,16 nCO2 = x + 2y + 2z = 0,23 nH2O = 2x + 2y + z = 0,29 —> x = 0,09; y = 0,04; z = 0,03 Trong Y đặt C2H2 dư (a), C2H4 (b) —> nY = a + b + 0,12 = 0,16 (1) Bảo toàn liên kết Pi: 2a + b + 0,05 = y + 2z (2) (1)(2) —> a = 0,01 và b = 0,03 —> m1 = mC2Ag2 = 2,4 gam và m2 = mC2H4 = 0,84 —> m1 + m2 = 3,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP