Cho một lượng Fe vào bình chứa dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng Fe vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng Fe vào bình chứa dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đun nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 2,688 lít NO (đktc) còn lại dung dịch X. Cho tiếp vào bình một ít KNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam muối và thấy thoát ra 0,672 lít NO (đktc). Nếu cho HNO3 dư vào X thì thu được 1,12 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- trong các phản ứng, giá trị của m là: A. 35,2 B. 43,9 C. 41,4 D. 39,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + KNO3 —> Y + 0,03 mol NO nên trong X không còn NO3-. —> nNaNO3 = nNO = 0,12 X + HNO3 dư —> 0,05 mol NO, nhiều hơn 0,03 nên trong Y đã hết H+. nH+(H2SO4) = 4(0,12 + 0,03) = 0,6 —> nSO42- = 0,3 Khi dùng HNO3 dư thì sản phẩm là Fe3+ nên bảo toàn electron: nFe = nNO tổng = 0,2 Dung dịch Y chứa Fe2+, Fe3+ (tổng 0,2 mol), Na+ (0,12 mol), SO42- (0,3) và K+ (0,03) —> m = 43,93 (Bài toán chỉ giải được khi coi như KNO3 hết)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP