Cho 14 2 gam P2O5 vào V ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14,2 gam P2O5 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và KOH 2M. Phản ứng xong cô cạn dung dịch được 29,4 gam chất rắn. Giá trị của V là A. 100 B. 135,5 C. 200 D. 75 VMH đã chọn câu trả lời 10.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP