Dẫn 1 mol hỗn hợp M gồm C2H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 1 mol hỗn hợp M ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 1 mol hỗn hợp M gồm C2H2 và H2 qua xúc tác Ni nung nóng , sau một thời gian thu được hỗn hợp N gồm 4 khí. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp N cần 22,4 lít khí O2 (đktc). Cho hỗn hợp N qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau hi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng m gam và thoát ra 13,44 lít hỗn hợp khí P (đktc) có tỉ khối so với H2 là 13/6. a. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp M b. Tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M gồm C2H2 (u) và H2 (v) nM = u + v = 1 Đốt N cũng giống tốn O2 giống đốt M nên: nO2 = 2,5u + 0,5v = 1 —> u = 0,25 và v = 0,75 —> C2H2 (25%) và H2 (75%) Bảo toàn khối lượng: mM = mN = m tăng + mP —> m tăng = mM – mP = 5,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP