Đun nóng 12 96 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 12,96 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 12,96 gam hỗn hợp X gồm propin, vinylaxetilen và etilen với 0,3 mol H2 có xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y chỉ chứa các hidrocacbon có tỉ khối so với He bằng 11,3. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình được làm no hoàn toàn cần dùng 0,16 mol H2 (xúc tác Ni, to) thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z có tỉ khối so với He bằng 11,7. Giá trị m là A. 14,32 gam. B. 14,48 gam C. 15,22 gam. D. 16,06 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mY = mX + mH2 = 13,56 —> nY = 0,3 Trong Y chứa CH3-C≡CH (a mol), CH≡C-CH=CH2 (b mol) và CH≡C-CH2-CH3 (c mol) nY = a + b + c + 0,2 = 0,3 (1) mY = 40a + 52b + 54c + (11,7.4.0,2 – 0,16.2) = 13,56 (2) nX = nY = 0,3 —> MX = 43,2 X có dạng CxH4 —> MX = 12x + 4 = 43,2 —> x = 49/15 —> Độ không no của X là k = (2x + 2 – 4)/2 = 34/15 Bảo toàn liên kết Pi: 0,3.34/15 = 0,3 + 2a + 3b + 2c + 0,16 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,06; b = 0,02; c = 0,02 Kết tủa gồm CH3-C≡CAg (a mol), CAg≡C-CH=CH2 (b mol) và CAg≡C-CH2-CH3 (c mol) —> m↓ = 15,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP