Đốt cháy 0 1 mol oligopeptit X được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 0,1 mol oli...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X được tạo nên từ một anpha-amino axit có công thức phân tử là C2H5NO2 thì thu được 12,6 gam H2O và y mol CO2. Giá trị của y là: A. 0,4. B. 0,6. C. 0,8. D. 1. Plexiglas đã chọn câu trả lời 09.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP