X là este mạch hở tạo bởi axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este mạch hở tạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este mạch hở tạo bởi axit hai chức và ancol đơn chức; Y, Z là hai axit cacboxylic đơn chức. Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với 200 gam dung dịch KOH 19,6% cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + 24,2) gam hỗn hợp rắn và (m + 143,5) gam phần hơi có chứa 2 ancol đồng đẳng của nhau. Đốt cháy toàn bộ lượng 2 ancol này thu được 6,72 lit CO2 (đktc) và 9,0 gam nước. Phầm trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với A. 38% B. 40% C. 43% D. 45% anilin trả lời 09.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt ancol —> nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,5 —> n ancol = 0,2 —> Số C = 1,5 Vậy ancol là CH3OH (0,1 mol) và C2H5OH (0,1 mol) —> nX = 0,1 Bảo toàn khối lượng: m + 200 = m + 24,2 + m + 143,5 —> m = 32,3 Trong dung dịch KOH: nKOH = 0,7 và mH2O = 160,8 —> m + 143,5 = 0,1.32 + 0,1.46 + 160,8 + 18(nY + nZ) —> nY + nZ = 0,4 Hỗn hợp rắn gồm: R(COOK)2: 0,1 mol R’COOK: 0,4 mol —> KOH dư 0,1 mol m rắn = m + 24,2 = 56,5 —> R + 4R’ = 11 —> R = 0 và R’ = 2,75 là nghiệm duy nhất —> X là CH3-OOC-COO-C2H5 (0,1 mol) —> %X = 40,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP