Đốt cháy hết 0 20 mol hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hết 0,20 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hết 0,20 mol hỗn hợp X gồm các amin (CnH2n+3N) và amino axit (CmH2m+1O2N) cần dùng vừa đủ 0,75 mol O2, Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,50 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là A. 0,09. B. 0,10. C. 0,08. D. 0,12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n+3N = ?CH2 + NH3 CmH2m+1O2N = ?CH2 + CO2 + NH3 Quy đổi X thành CH2 (u), CO2 (v) và NH3 (0,2) nO2 = 1,5u + 0,2.0,75 = 0,75 nCO2 = u + v = 0,5 —> u = 0,4 và v = 0,1 —> nKOH = v = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP