Đốt cháy hoàn toàn 13 68 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam hỗn hợp X gồm hai este đều no, đơn chức, mạch hở cần dùng 0,58 mol O2. Mặt khác đun nóng 13,68 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và m gam hỗn hợp Y gồm hai muối. Giá trị của m là A. 18,48 gam. B. 15,28 gam. C. 23,28 gam. D. 20,08 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O —> nO2 = 13,68(1,5n – 1)/(14n + 32) = 0,58 —> n = 2,6 Xà phòng hóa X —> 2 muối + 1 ancol nên X gồm HCOOCH3 và RCOOCH3 nKOH = nCH3OH = nX = 0,2 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 18,48

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP