Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 axit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic có cùng số C, mạch hở và không phân nhánh. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaHCO3 vừa đủ, thu được (m + 4,4) gam muối. Nếu cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 16,96 gam hỗn hợp muối, trong đó có a mol muối Z. Lấy a mol Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2a mol Br2, thu được hợp chất hữu cơ, trong đó phần trăm khối lượng của brom chiếm 77,67%. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử lớn là: A. 49,68% B. 33,12% C. 37,56% D. 56,37%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
m muối = m + 4,4 = 16,96 —> m = 12,56 Z + 2Br2 —> Sản phẩm —> %Br = 80.4/(MZ + 80.4) = 77,67% —> MZ = 92: CH≡C-COONa (a mol) Nếu muối còn lại là C2HxCOONa (b mo) —> a + b = 4,4/22 m muối = 92a + b(91 + x) = 16,96 Khi x = 3 hoặc x = 5 thì hệ đều vô nghiệm, loại. Vậy muối còn lại là CH2(COONa)2 (b mol) —> a + 2b = 4,4/22 m muối = 92a + 148b = 16,96 —> a = 0,12 và b = 0,04 X gồm CH≡C-COOH (0,12) và CH2(COOH)2 (0,04) —> %CH2(COOH)2 = 33,12%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP