Đun nóng 0 12 mol este X đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,12 mol es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,12 mol este X đơn chức cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,08 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là. A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,24 = 2nX —> X là este của phenol. —> nH2o = 0,12 Bảo toàn khối lượng —> mX = m muối + mH2O – mNaOH = 14,64 —> MX = 122 —> X là C7H6O2 Cấu tạo của X: HCOOC6H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP