Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X (no, hai chức mạch hở) cần dùng 0,65 mol O2. Đun nóng 0,1 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp và m gam muối. Giá trị m là A. 13,4. B. 16,6. C. 14,8. D. 18,0.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2n-2O4 + (1,5n – 2,5)O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O nO2 = 0,1(1,5n – 2,5) = 0,65 —> n = 6 X + KOH —> 2 ancol kế tiếp + Muối —> X là CH3-OOC-CH2-COO-C2H5 —> Muối là CH2(COOK)2 (0,1) m muối = 18

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP