Đốt cháy hoàn toàn 12 76 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 12,76 gam este X, cần dùng 0,88 mol O2, sản phẩm cháy cho vào nước vôi trong lấy dư, thu được 66,0 gam kết tủa. Thủy phân X trong môi trường axit thu được axit Y và ancol Z cò cùng số nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOC3H7. D. C3H7COOC4H9.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,66 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,66 —> X no, đơn chức, mạch hở. Bảo toàn O —> nX = 0,11 —> Số C = nCO2/nX = 6 X + H2O —> Axit Y và ancol Z cùng C nên cấu tạo của X là: C2H5COOC3H7.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP