Đốt cháy hoàn toàn 14 79 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 14,79 gam este X no, đơn chức, mạch hở, sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 29,07 gam so với dung dịch ban đầu. Mặt khác, đun nóng 8,7 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 7,2 gam muối. Tên gọi của X là A. propyl propionat. B. etyl butirat. C. propyl axetat. D. etyl propionat.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O Đặt nX = x mX = x(14n + 32) = 14,79 Δm = 44nx + 18nx – 100nx = -29,07 —> n = 6: X là C6H12O2 Trong phản ứng với NaOH: nX = 0,075 —> M muối = 96: C2H5COONa —> X là C2H5COO-C3H7 (propyl propionat)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP