X là hỗn hợp gồm hai este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỉ lệ mol là 3 : 7), mạch hở tạo bởi cùng một ancol và đều không có khả năng tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam X trong 0,5 mol O2 (dư), hỗn hợp sau phản ứng gồm khí và hơi có tổng số mol là a. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được 9,26 gam muối. Giá trị của a là: A. 0,720. B. 0,715. C. 0,735. D. 0,725.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ < mRCOONa —> R’ < Na = 23 —> R’ = 15: CH3- nX = nNaOH = nCH3OH = x Bảo toàn khối lượng: 8,46 + 40x = 9,26 + 32x —> x = 0,1 —> MX = 84,6 Do X không tráng gương nên X chứa một trong 2 este là CH3COOCH3 (74) hoặc CH≡C-COOCH3 (84). —> nX1 = 0,03 và nX2 = 0,07 mX = 0,03X1 + 0,07X2 = 8,46 —> 3X1 + 7X2 = 846 —> X1 = 86 và X2 = 84 là nghiệm duy nhất. Vậy X gồm CH2=CH-COOCH3 (0,03) và CH≡C-COOCH3 (0,07) nCO2 = 0,03.4 + 0,07.4 = 0,4 nH2O = 0,03.3 + 0,07.2 = 0,23 Bảo toàn khối lượng —> nO2 phản ứng = 0,415 —> nO2 dư = 0,085 —> a = nCO2 + nH2O + nO2 dư = 0,715

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP