Đốt cháy hoàn toàn 12 21 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 12,21 gam este X no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 30,69 gam. Thủy phân hoàn toàn 12,21 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được ancol Y và m gam muối. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 1700C, thu được anken Z, Giá trị m là A. 13,53. B. 11,22 gam. C. 13,86. D. 16,17.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mCO2 + mH2O = 30,69 X no, đơn chức, mạch hở —> nCO2 = nH2O = 0,495 nO(X) = (mX – mC – mH)/16 = 0,33 —> nX = 0,165 Số C = 3: C3H6O2 Tách H2O ancol Y —> Anken Z nên Y ít nhất 2C —> X là HCOOC2H5 mHCOOK = 13,86

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP