Cho m gam NaOH vào dung dịch H...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam NaOH vào d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam NaOH vào dung dịch H chứa 0,05 mol K2SO4, 0,3 mol H3PO4, 0,25 mol H2SO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 91,2 gam chất rắn. Giá trị m là? A. 56 B. 54 C. 52 D. 58

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu NaOH dư thì chất rắn chứa K2SO4 (0,05), Na3PO4 (0,3), Na2SO4 (0,25) và NaOH dư —> m rắn > m muối = 93,4 > 91,2: Vô lý Vậy NaOH phản ứng hết —> nNaOH = nH2O = a Bảo toàn khối lượng: 40a + 0,05.174 + 0,3.98 + 0,25.98 = 91,2 + 18a —> a = 1,3 —> mNaOH = 52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP