Hỗn hợp X gồm este Y C5H­10O2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm este Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm este Y (C5H­10O2) và este Z (C4H6O2) đều mạch hở. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,48 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol kế tiếp và m gam muối. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là A. 18,40. B. 20,08. C. 17,28. D. 18,96.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> 2 ancol kế tiếp nên X gồm C2H5COOC2H5 (y mol) và CH2=CH-COOCH3 (z mol) mX = 102y + 86z = 18,48 T gồm C2H5OH (y) và CH3OH (z) nH2 = 0,5y + 0,5z = 0,1 —> y = 0,08 và z = 0,12 Muối gồm C2H5COONa (y) và CH2=CH-COONa (z) —> m muối = 18,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP