Hỗn hợp X gồm este Y C5H10O2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm este Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm este Y (C5H10O2) và este Z (C4H6O4) đều mạch hở; trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,2 mol X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol kế tiếp và m gam muối. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 10,02 gam. Giá trị của m là A. 21,48. B. 25,64. C. 24,18. D. 26,54.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
fdsfaf

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
T gồm 2 ancol kế tiếp —> Ancol này phải đơn chức. Z là (COOCH3)2 (z mol) —> Y là C2H5-COOC2H5 (y mol) nX = y + z = 0,2 (1) T gồm CH3OH (2z mol) và C2H5OH (y mol) —> m tăng = 31.2z + 45y = 10,02 (2) (1)(2) —> y = 0,14 và z = 0,06 Muối gồm (COOK)2 (0,06 mol) và C2H5-COOK (0,14 mol) —> m muối = 25,64

Gửi 3 năm trước

1
asd – hung gia1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP