Hỗn hợp E gồm este X CnH2nO2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm este X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Xà phòng hóa hoàn toàn 12,16 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và 12,22 gam hỗn hợp T gồm hai muối. Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam T cần dùng 0,41 mol O2, thu được CO2, H2O và 6,89 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este no trong hỗn hợp E là A. 50,66%. B. 42,60%. C. 43,42%. D. 36,51%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,065 —> nNaOH = 0,13 Đốt Z —> nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v + 6,89 = 12,22 + 0,41.32 Bảo toàn O: 2u + v + 0,065.3 = 0,13.2 + 0,41.2 —> u = 0,315 và v = 0,255 E gồm CnH2nO2 (x) và CmH2m-2O2 (y) nNaOH = x + y = 0,13 n muối không no = y = u – v = 0,06 —> x = 0,07 mX = 0,07(14n + 32) + 0,06(14m + 30) = 12,16 —> 7n + 6m = 58 Do n ≥ 2 và m ≥ 4 nên n = 4 và m = 5 là nghiệm duy nhất. X là C4H8O2 (0,07) và Y là C5H8O2 (0,06) —> %X = 50,66%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP