Đốt cháy hoàn toàn 3 12 gam axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A được 3,96 gam CO2. Trung hòa cũng lượng axit này cần 30 ml dung dịch NaOH 2M. A có công thức phân tử là A. C2H4O2. B. C4H6O2. C. C3H4O2. D. C3H4O4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC = nCO2 = 0,09 nO = 2nNaOH = 0,12 —> nH = (mA – mC – mO)/1 = 0,12 —> C : H : O = 3 : 4 : 4 —> C3H4O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP