Đốt cháy hoàn toàn 9 86 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 9...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 9,86 gam este X, thu được 22,44 gam CO2 và 9,18 gam H2O. Mặt khác, đun nóng X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 5,1 gam ancol. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COOC2H5. B. C3H7COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. C2H5COOC3H7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 0,51 —> X no, đơn chức, mạch hở. nO(X) = (mX – mC – mH)/16 = 0,17 —> nX = 0,085 —> Số C = nCO2/nX = 6: C6H12O2 nAncol = nX = 0,085 —> M ancol = 60: C3H7OH Vậy X là C2H5COOC3H7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP