X Y là hai axit cacboxylic đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai axit cac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. T là este hai chức (ngoài ra không chứa nhóm chức khác) tạo bởi X, Y và ancol no, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, T cần 4,928 lít khí O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư thì thu được 25 gam kết tủa và thấy khối lượng bình tăng 13,16 gam. Mặt khác, cho m gam E tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 8,64 gam Ag. Cho m gam E tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan (gam) là A. 9,58 B. 8,18 C. 8,26 D. 7,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP