Hòa tan 5 94 gam hỗn hợp 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 5,94 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B (đều có hóa trị II) vào nước được dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl- có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. m có giá trị là: A. 6,36 gam B. 63,6 gam C. 9,12 gam D. 91,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MCl2 + 2AgNO3 —> M(NO3)2 + 2AgCl nAgNO3 = nAgCl = 0,12 Bảo toàn khối lượng: m = mMCl2 + mAgNO3 – mAgCl = 9,12 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP