X là este no hai chức mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este no, hai ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este no, hai chức, mạch hở; trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 14,79 gam X cần dùng 0,8075 mol O2. Mặt khác, đun nóng 14,79 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được ancol etylic duy nhất. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n-2O4 + (1,5n – 2,5)O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O Đặt: nX = x mX = x(14n + 62) = 14,79 nO2 = x(1,5n – 2,5) = 0,8075 —> x = 0,085 và n = 8 X + KOH —> C2H5OH nên cấu tạo của X là: C2H5-OOC-CH2-CH2-COO-C2H5 C2H5-OOC-CH(CH3)-COO-C2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP