X là este đơn chức không no chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este đơn chức, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 10,75 gam X, thu được CO2 và 6,75 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 10,75 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được ancol Y và 10,5 gam muối. Nhận định nào sau đây là sai? A. X tác dụng với dung dịch Br2 dư, theo tỉ lệ mol 1 : 2. B. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được CO2 có số mol nhỏ hơn số mol của H2O. C. Y làm mất màu nước Br­2. D. X có mạch không phân nhánh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CnH2n-2O2 (x mol) mX = x(14n + 30) = 10,75 nH2O = x(n – 1) = 0,375 —> nx = 0,5 và x = 0,125 —> n = 4 M muối = 84: HCOOK X là HCOO-CH2-CH=CH2 A. Đúng (Br2 oxi hóa chức -CHO và cộng vào nối đôi) B. Sai. Y là CH2=CH-CH2OH —> nCO2 = nH2O C, D. Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP