Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn, được 40,2 gam chất rắn Y và a gam một ancol Z. Nung Y với CaO cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 8,4 gam một chất khí. Oxi hóa a gam Z thu được hỗn hợp T gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nước. Cho T tác dụng hết với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cho T vào dung dịch KHCO3 dư, thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Cho T phản ứng tráng bạc hoàn toàn, tạo ra 86,4 gam Ag. Giá trị của m là A.25,8 B.30,0 C. 29,4 D. 26,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,1 —> nRCOOH = 0,1 nRCHO = u và nRCH2OH dư = v —> nH2O = u + 0,1 nH2 = 0,1/2 + v/2 + (u + 0,1)/2 = 0,2 —> u + v = 0,2 —> u < 0,2 nAg = 0,8 > 2u —> Anđehit là HCHO, axit là HCOOH, ancol là CH3OH. nCH3OH ban đầu = u + v + 0,1 = 0,3 —> nACOONa = 0,3 ACOONa + 2NaOH —> AH + Na2CO3 TH1: Nếu ACOONa phản ứng hết —> nAH = 0,3 —> A + 1 = 8,4/0,3 —> A = 27 —> AH là CH2=CH2 mCH2=CH-COOCH3 = 25,8 (Loại TH này vì chỉ có 1 este) TH2: Nếu NaOH phản ứng hết nNaOH = 2x —> nAH = x mY = x(A + 67) + 40.2x = 40,2 —> x(A + 1) + 146x = 40,2 Thế mAH = x(A + 1) = 8,4 vào —> x = 159/730 —> A = 38,57: Loại

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP