Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X đơn chức, mạch hở cần dùng 0,45 mol O2, sản phâm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 23,0 gam. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit, sản phẩm đều cho được phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCO2 + mH2O = 23 gam Bảo toàn khối lượng —> mX = 8,6 —> MX = 86: C4H6O2 X + H2O —> Các sản phẩm đều tráng gương nên X là: HCOO-CH=CH-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP