Cho kim loại sắt phản ứng hoàn toàn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho kim loại sắt phả...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho kim loại sắt phản ứng hoàn toàn với 150 gam dung dịch HCl 3,65% a. Viết phương trình phản ứng. b. Tính thể tích khí hiđro thu được. c. Dùng lượng khí H2 thu được khử hết 1 lượng bột đồng 2 oxit, tính khối lượng đồng thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 150.3,65%/36,5 = 0,15 Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 ………0,15……………….0,075 —> V = 0,075.22,4 = 1,68 lít H2 + CuO —> Cu + H2O 0,075………….0,075 —> mCu = 0,075.64 = 4,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP