Đốt cháy hoàn toàn 11 1 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 11,1 gam este X, cần dùng 0,525 mol O2, thu được CO2 và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C5H10O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,45 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,45 —> X là este no, đơn chức, mạch hở. Bảo toàn O —> nX = 0,15 —> MX = 74 X là C3H6O2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP