Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X đơn chức, mạch hở cần dùng 0,825 mol O2, thu được CO2 và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H4O2. B. C5H6O2. C. C4H6O2. D. C5H8O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,45 —> Số H = 2nH2O/nX = 6 Bảo toàn O —> nCO2 = 0,75 —> Số C = nCO2/nX = 5 —> X là C5H6O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP