Đốt cháy hoàn toàn 0 12 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol este X (no, hai chức mạch hở), thu được CO­2 và H2O có tổng khối lượng 35,04 gam. Đun nóng 0,12 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và m gam muối. Giá trị m là A. 17,76. B. 19,92. C. 16,08. D. 21,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = u và nH2O = v —> 44u + 18v = 35,04 nX = u – v = 0,12 —> u = 0,6 và v = 0,48 —> Số C = nCO2/nX = 5 X + NaOH —> Muối + 2 ancol —> X là CH3-OOC-COO-C2H5 Muối là (COONa)2 (0,12) —> m muối = 16,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP