Trộn m gam bột Al với 19 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn m gam bột Al vớ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn m gam bột Al với 19,2 gam Fe2O3 thu được hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia hỗn hợp Y thành 2 phần. Cho phần 1 tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được 1,344 lít H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với một lượng dư dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 8,10 B. 10,80 C. 8,64 D. 9,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe2O3 = 0,12 Phần 1: nH2 = 0,06 —> nAl dư = 0,04 2Al + Fe2O3 —> 2Fe + Al2O3 nAl phản ứng = 2x —> nFe = 2x và nAl2O3 = x Phần 2: Lượng chất gấp k lần phần 1 nên: nAl dư = 0,04k, nFe = 2kx và nAl2O3 = kx Bảo toàn electron: 3nAl + 3nFe = 3nNO —> 0,04k + 2kx = 0,1 (1) Bảo toàn Fe: 2x + 2kx = 0,12.2 (2) (1) —> k = 0,1/(2x + 0,04) Thế vào (2) —> x = 0,08 —> k = 0,5 nAl ban đầu = 2x + 0,04 + k(2x + 0,04) = 0,3 —> mAl = 8,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP