Đốt cháy 13 4 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 13,4 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 13,4 gam hỗn hợp E chứa hai este đều đơn chức, mạch hở cần dùng 0,71 mol O2, thu được 9,72 gam nước. Mặt khác đun nóng 13,4 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,8 gam. Tỉ lệ gần nhất của x : y là. A. 1,25 B. 1,45 C. 1,35 D. 1,75

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,54 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,6 Bảo toàn O —> nE = 0,16 nF = 0,16 —> nH2 = 0,08 mF = m tăng + mH2 = 5,96 —> MF = 37,25 —> F gồm CH3OH (0,1) và C2H5OH (0,06) Vậy este ban đầu là ACOOCH3 (0,1) và BCOOC2H5 (0,06) mE = 0,1(A + 59) + 0,06(B + 73) = 13,4 —> 5A + 3B = 156 Dễ thấy nBCOOC2H5 = nCO2 – nH2O nên B có 1 nối đôi và A no. —> A = 15 và B = 27 là nghiệm duy nhất —> Muối gồm CH3COONa (0,1) và CH2=CH-COONa (0,06) —> x : y = 1,45

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP