X Y là hai este đồng phân của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este đồn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este đồng phân của nhau có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng của bình tăng 10,12 gam. Tỉ lệ gần nhất của a : b là. A. 0,6 B. 1,7 C. 1,8 D. 0,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nF = nE = 0,2 —> nH2 = 0,1 mF = m tăng + mH2 = 10,32 —> MF = 51,6 —> F gồm C2H5OH (0,12) và C3H7OH (0,08) A là HCOOK (0,08) —> a = 6,72 B là CH3COOK (0,12) —> b = 11,76 —> a : b = 0,57

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP