Đốt cháy 13 52 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 13,52 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 13,52 gam hỗn hợp E chứa hai este cần dùng 0,74 mol O2, thu được 10,8 gam nước. Mặt khác đun nóng 13,52 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,04 gam. Tỉ lệ gần nhất của x : y là. A. 1,5 B. 1,6 C. 1,3 D. 1,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,6 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,6 —> E chứa các este no, đơn chức, mạch hở Bảo toàn O —> nE = 0,16 nF = 0,16 —> nH2 = 0,08 mF = m tăng + mH2 = 8,2 —> MF = 51,25 —> F gồm C2H5OH (0,1) và C3H7OH (0,06) Vậy este ban đầu là ACOOC2H5 (0,1) và BCOOC3H7 (0,06) mE = 0,1(A + 73) + 0,06(B + 87) = 13,52 —> 5A + 3B = 50 —> A = 1 và B = 15 là nghiệm duy nhất —> Muối gồm HCOOK (0,1) và CH3COOK (0,06) —> x : y = 1,43

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP