Đốt cháy 14 64 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 14,64 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 14,64 gam hỗn hợp E chứa hai este cần dùng 0,86 mol O2, thu được 12,24 gam nước. Mặt khác đun nóng 14,64 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,6 gam. Tỉ lệ gần nhất của x : y là. A. 2,0 B. 0,5 C. 1,8 D. 0,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,68 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,68 —> E chứa các este no, đơn chức, mạch hở Bảo toàn O —> nE = 0,16 nF = 0,16 —> nH2 = 0,08 mF = m tăng + mH2 = 8,76 —> MF = 54,75 —> F gồm C2H5OH (0,06) và C3H7OH (0,1) Vậy este ban đầu là ACOOC2H5 (0,06) và BCOOC3H7 (0,1) mE = 0,06(A + 73) + 0,1(B + 87) = 14,64 —> 3A + 5B = 78 —> A = 1 và B = 15 là nghiệm duy nhất —> Muối gồm HCOONa (0,06) và CH3COONa (0,1) —> x : y = 0,50

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP