X Y là hai hiđrocacbon khí mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai hiđrocac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai hiđrocacbon khí mạch hở có cùng số cacbon, Y nhiều hơn X một liên kết pi, tổng số liên kết xich ma của X và Y là 16. Đốt 9,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y cần 0,96 mol O2. Phần trăm số mol X trong E là A. 33,33% B. 66,67% C. 60,00% D. 40,00%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y là CxHy X, Y cùng C và Y hơn X một liên kết pi nên X là CxHy+2 Tổng liên kết δ = (x + y – 1) + (x + y + 2 – 1) = 16 —> x + y = 8 Do y ≤ 2x và x ≤ 4, y chẵn —> x = y = 4 X là C4H6 (a mol) và Y là C4H4 (b mol) mE = 54a + 52b = 9,6 nO2 = 5,5a + 5b = 0,96 —> a = 0,12 và b = 0,06 —> %nX = 66,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP