Đốt cháy hoàn toàn 6 48 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B, chỉ thu được H2O và 18,48 gam CO2. Tìm công thức phân tử của A và B, biết X có tỉ khối đối với H2 là 13,5; A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon nhưng khối lượng phân tử của A lại nhỏ hơn B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 27 —> MA < 27 < MB A có nhiều hơn B một nguyên tử C nên A có ít nhất 2C —> A là C2H2 (a mol) B là CHyOz (b mol) nX = a + b = 6,48/27 nCO2 = 2a + b = 0,42 —> a = 0,18 và b = 0,06 —> mX = 0,18.26 + 0,06.MB = 6,48 —> MB = 30 —> 12 + y + 16z = 30 —> y = 2 và z = 1: B là CH2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP