Hòa tan hoàn toàn 24 72 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 24...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 24,72 gam hỗn hợp gồm NaHCO3 và Ca(HCO3)2 cần dùng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Tính nồng độ phần trăm các muối trong dung dịch X.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol của NaHCO3 và Ca(HCO3)2 NaHCO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O a…………….a…………a………a Ca(HCO3)2 + 2HCl —> CaCl2 + 2CO2 + 2H2O b………………….2b………..b………..2b —> 84a + 162b = 24,72 nCO2 = a + 2b = 0,3 —> a = 0,14 và b = 0,08 —> nHCl = a + 2b = 0,3 —> mddHCl = 75 gam mddX = mhh + mddHCl – mCO2 = 86,52 C%NaCl = 58,5a/86,52 = 9,47% C%CaCl2 = 111b/86,52 = 10,26%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP