Este X có tỉ khối hơi so với...

Chương 1: Este - Lipit Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X t|c dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H3. C. HCOOC3H5. D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nX= 0,2

Vậy M muối = 82 (CH3COONa)

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP