Giá tiền công khoan giếng ở cơ sở...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Giá tiền công khoan giến...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Giá tiền công khoan giếng ở cơ sở A được tinh như sau: giá của mét khoan đầu tiên là 8000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng lên 500 đồng so với giá của mét khoan ngay trước nó. Vậy muốn khoan 20 mét thì mất bao nhiêu đồng?

A. 200000 đồng B. 255000 đồng

C. 285000 đồng D. 315000 đồng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP