He bought so many books that he didn't...

Viết Lại Câu He bought so many books that he didn't know where to put...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> so many books did he buy that he didn't know where to put them.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP