He may be quick ______ understanding but he...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He may be quick ______ understanding but he isn't...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He may be quick ______ understanding but he isn't capable ______ remembering anything

A. of/at B. at/of C. on/at D. in/of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP