Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và chu vi hình tròn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích hình tròn được tính theo công thức sau:

\(A=\pi r^2=\pi \dfrac{d^2}{4}\)

+) Chu vi hình tròn được tính theo công thức sau:

\(P=2 \pi r=\pi d\)

\((\pi=3,14)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP