Hỗn hợp A gồm 2 este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 2 este mạch hở X và Y đều không tham gia phản ứng tráng bạc và có số liên kết π trong phân tử không quá 2, MX < MY, trong đó X tạo bởi axit cacboxylic và ancol có cùng số nguyên tử C. Cho 11 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch KOH 5,6% đun nóng, thoát ra hỗn hợp ancol đơn chức T là đồng đẳng kế tiếp. Cho T đi qua bình đựng Na dư thì khối lượng bình này tăng 6,05 gam và có 1,68 lít khí (đktc) thoát ra. Phần trăm khối lượng oxi trong Y là A. 43,84%. B. 54,24%. C. 36,36%. D. 48,48%. pdtan1908 trả lời 09.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nROH = 2nH2 = 0,15 mROH = m tăng + mH2 = 6,2 —> M ancol = 124/3 —> CH3OH (0,05) và C2H5OH (0,1) Cả 2 este đều không tráng gương, MX < MY và axit, ancol tạo ra X có cùng C và số liên kết pi ≤ 2 nên: —> X là CH3COOC2H5 TH1. Nếu Y là RCOOCH3 —> nX = 0,1 & nY = 0,05 —> R < 0: Loại TH2. Nếu Y là R(COOCH3)2 —> nX = 0,1 và nY = 0,025 —> R < 0: Loại TH3. Nếu Y là C2H5-OOC-R-COO-CH3 —> nX = nY = 0,05 —> R = 0 —> X là C2H5-OOC-COO-CH3 —> %O(Y) = 48,48%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP